Hokm پر طرفدارترین بازی ورق نزد ایرانی هاست.بازی ایرانی Hokm بازی بسیار سرگرم کننده و زیباست. شما می توانید بر روی فرش ایران با موسیقی هایی سنتی و بسیار زیبا در گوشی خودتان به سادگی حکم بازی کنید. این بازی که با ۵۲ کارت اصلی بازی انجام می شود متکی بر شانس و بخت و مهارت بازیکن است. این بازی را می‌توان به صورت‌های ۲نفره،۳نفره و ۴ بازی کرد که محبوب ترین گونه آن ۴ نفره است . بازی ۴ نفره حکم (دوبه دو) ،بازیکنان روبرو هم تیمی‌هستند.بازی حکم به صورت چهار نفره طراحی شده است. در نسخه آماده شده مشکلات نسخه قبلی رفع شده است .توجه داشته باشید که این بازی توسط یکی از هم وطن های ایرانی ساخته شده است،به همین دلیل نام های کارکترهای بازی ایرانی هستند همچنین پس زمینه محیط بازی نیز یک فرش ایرانی است. برای اجرای نسخه رایگان این بازی نیاز به اتصال به اینترنت خواهید داشت.